Hotel Koralj


Vrsanska b.b.
51500 KRK

Tel.: 
00385 51 655 400
Fax: 
00385 51 655 410
eMail: 
sales@zlatni-otok.hr
Homepage: 
www.zlatni-otok.hr


Branche: Appartements, Hotels